DHUNGE DHARA @120 LAKH ANAMNAGAR @275 LAKHhttp://www.houseinkathmandu.com/2014/01/house-on-sale-at-anamnagar-641.html PASIKOT @140 LAKH

HOUSE ON SALE AT 60 LAKH

SITAPAILA PEPSICOLA IMADOL

काठमाडौं मा ४० ढेखी ६० लाख सम्म को घर बिक्री मा

IMADOL
(55 lakha)
SITAPILA
(60 LAKHA)
SYUCHATAR
(45 LAKHA)
CHAPALI
(50 LAKHA)
SANO BHARYANG
(60 LAKHA)

---

---

50 LAKHA

50 LAKHA

opportunity for buy land

FOR RENT & SALE

35,000 1,20,000 50,000 70,000 60,000 ON SALE

AT KALANKI SYUCHATAR

ONLY 45 LAKH
ONLY 38 LAKH

URGENT SALE

Google+ Followers

...............................

तपाईं लाई बुझ्न मन लागेको प्रोप्रत्री को बारेमा वा तपाईंको आवश्यकता को बारेमा हामीलाई मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।मेल गर्दा आफनो फोन नम्बर पनि मेल गर्नु होला ।

FOR INQUIRY

Name

Email *

Message *